Kumina

Hyvä pölytys vähentää kuminan varisemista ja lisää sadon määrää

  • Mesikasvi: hyvä
  • Siitepölykasvi: kohtalainen
  • Kukkimisaika: kesäkuu

Pölytyksen vaikutusta kuminan satoon on tutkittu Suomen oloissa. Hyönteispölytyksen on havaittu jopa tuplaavaan kuminasadon verrattuna hyönteisiltä kokonaan suljettuihin alueisiin. Runsas pölytys myös vähentää kuminan siemensadon varisemista.

Pölytyksen avulla voidaan myös vaikuttaa sadon tasaisempaan kypsymiseen ja näin vähentää hävikkiä. Myös vuodesta toiseen kuminan sato vaihtelee paljon, ja pölytyksen varmistamisella voidaan mahdollisesti tasata tätä vaihtelua.

Kumina ei houkuttele mehiläisiä kovin tehokkaasti, minkä johdosta pesiä on laitettava riittävästi hehtaaria kohti.

Kuminan pölytyksen takaaminen on tärkeää - onhan Suomi on maailman suurin kuminan viejämaa!

Tutustu kuminan pölytystutkimukseen.

Huom! Kumina ei tuota satoa ensimmäisenä vuonna, mikä on huomioitava kuminan pölytyspalvelua suunnitellessa.