Lisämateriaaleja pölytyspalvelusta

Ohesta löydät pölytyspalveluun liittyviä lisämateriaaleja, kuten opinnäytetöitä eri viljelykasvien pölytyksestä, siirtohoidon oppaan ja mesikasvien viljelyoppaan. Myös Suomen Mehiläishoitajain Liiton sivuilta löytyy lisätietoa Mehiläisten ravintokasveista.

PDF-tiedostoSML_Pölytysopas_2010_Peltotalo.pdf (984 kB)
SML:n teettämä esitemateriaali
PDF-tiedostoSML_Pölytysesite_2012_Lehtonen.pdf (2.1 MB)
SML:n teettämä esitemateriaali
PDF-tiedostoPuutarhakasvien pölytys_opinnäytetyö_2012_Pollari.pdf (1.1 MB)
SML:n toimeksiantama pro gradu -tutkielma mustaherukan, pensasmustikan, omenan ja mansikan pölytyksestä
PDF-tiedostoKuminan pölytys_opinnäytetyö_2016_Saarinen.pdf (850 kB)
HAMK opinnäytetyö
PDF-tiedostoHärkäpavun pölytys_opinnäytetyö (englanniksi)_2018_Kyllönen.pdf (2.2 MB)
SML:n toimeksiantama pro gradu -tutkielma
PDF-tiedostoTattarin pölytys_opinnäytetyö_2018_Toratti.pdf (2.6 MB)
SML:n toimeksiantama pro gradu -tutkielma
PDF-tiedostoSML_Mehiläisten siirto-opas_2013_Martikkala.pdf (5.7 MB)
SML:n teettämä esitemateriaali
PDF-tiedostoMesikasvien viljelyopas_2019_Laurila.pdf (2.2 MB)
Mehiläisiä maatiloille -hankkeen (Satafood) opas
PDF-tiedostoKirjallisuuskatsaus_pesämäärät_2020_Holopainen.pdf (697 kB)
Kirjallisuuskatsaus suomalaisten viljelykasvien pölytyksestä ja pölytyspalveluun suositeltavista mehiläispesämääristä (SML:n toimeksiantama selvitystyö)
PDF-tiedostoPölytyspalveluiden tuotteistaminen_opinnäytetyö_2020_Myller.pdf (2.6 MB)
Savonia AMK opinnäytetyö
PDF-tiedostoPölytyspalvelu_opinnäytetyö_2021_Holopainen.pdf (2.6 MB)
Suomen ympäristökeskuksen vetämässä PÖLYHYÖTY-hankkeessa tehty pro gradu -tutkielma (kyselytutkimus pölytyspalvelun tarjonnasta)
PDF-tiedostoVärimorsingon pölytys_opinnäytetyö_2021_Kaakinen.pdf (959 kB)
SML:n toimeksiantama pro gradu -tutkielma
PDF-tiedostoLajihunajaraportti_2021_Kaakinen.pdf (750 kB)
Lajihunajat Suomessa – tuotannon nykytila sekä tuotannon haasteet ja mahdollisuudet (SML:n toimeksiantama selvitystyö)