Kasvitautien torjunta

Mansikan ja vadelman harmaahometta (Botrytis cinerea) voi torjua mehiläisten avulla. Harmaahomeen biologinen sienitorjuntaeliö leviää mansikan kukkiin mehiläisten mukana hyönteisten kulkiessa pölyttämässä kukkia.

Vuonna 2016 mehiläisten avustama torjuntatyö laajenee myös omenan siemenkotamätään.

Mehiläisten levittämä aine on alun perin suomalaisyrityksen kehittämä sienitorjuntavalmiste. Valmiste on sallittu luomutiloillakin. Valmiste sisältää Gliocladium catenulatum J1446 -sienen rihmastoa ja itiöitä

Mehiläistarhaajalle marjojen harmaahomeen tai omenan siemnkotamädän biologinen torjunta ei juuri lisää töitä, koska viljelijä huolehtii torjunta-aineen lisäämisestä.

Tautien torjunta torjunta mehiläisten avulla on kaikille osapuolille järkevää toimintaa, josta kannattaa sopia erikseen esimerkiksi pölytyspalvelusta sovittaessa.

Biotorjunta-aine ei ole mehiläisille eikä muille pölyttäjille vaarallista. Siitä ei ole myöskään haittaa marjoille, omenoille eikä hunajalle.

 

Ympäristötukea viljelijälijälle

Viljelijät voivat hakea ympäristötukea pölyttäjien tekemälle biologiselle torjunta-aineen levitykselle. Tuen saanti vaatii sitoutumista ja vähintään kahta mehiläispesää hehtaaria kohden. Viljelijällä on oltava todistus mehiläispesistä (esim. pölytyspalvelusopimus).

Korvaus on 500 euroa vuodessa hehtaaria kohden ja mehiläispesiä on oltava vähintään kaksi per hehtaari. Lisäksi viljelijältä edellytetään sitoutumista. Viljelijän on sitouduttava ohjelmaan kevään tukihaussa.

Lue myös Maakaista.fi:n juttu: Mehiläinen avuksi harmaahomeen torjuntaan
"Itse torjuntamenetelmän käytöstä saatu rahallinen korvaus kattaa melko hyvin siitä aiheutuvat kustannukset. Pölytys itsessään sen sijaan nostaa sadon määrää ja parantaa sen laatua, eli hyöty on moninkertainen, kertoo Jussi Lappalainen."

Toiminta

Mehiläispesään liitetään litteä laatikko, vektorilevitin, jonne torjunta-aine sijoitetaan. Kun mehiläiset menevät pesästä ulos, niihin tarttuu torjuntavalmistetta, jota ne sitten levittävät kukasta kukkaan. Sienieliö estää harmaahometta kehittymästä.

Viljelijä lisää torjunta-ainetta tarvittaessa levittimeen.

Torjunta-ainetta voi käyttää vadelman ja mansikan viljelyssä avomaalla, kasvihuoneissa ja tunneleissa. Myös kimalaiset voivat levittää torjunta-anetta, mutta parhaimman tehon takaamiseksi avomaalla kannattaa käyttää mehiläispesiä. Kimalaiset ovat tunneleissa ja kasvihuoneissa tehokkaita pölyttäjiä.

Vektorilevitin, joka asetetaan mehiläispesään harmaahomeen torjunta-aineen levitystä varten.

Lisätietoja jälleenmyyjiltä

Torjuntaa varten pesiä on oltava riittävästi ja niiden sijainti on mietittävä yhdessä viljelijän kanssa. Torjunta-ainetta tulee laittaa pesän oheen riittävä, ohjeen mukainen määrä. Ainetta tulee lisätä ohjeen mukaan.

Torjunta-ainetta voi tiedustella kasvinsuojeluaineiden jälleenmyyjiltä.

Koska Pölytys.fi on valtionavusteinen nettisivu, niin emme voi tuoda yksittäisiä yrityksiä ja niiden tuotenimiä julki emmekä voi myöskään linkittää ainetta valmistavaan yritykseen.