Biologinen torjunta mehiläisten avulla

HUOM! Emme voi tuoda yksittäisiä yrityksiä ja tuotenimiä julki, sillä Pölytys.fi-sivusto on toteutettu valtion tuella.

Mansikan ja vadelman harmaahometta voidaan torjua mehiläisten avulla. Vuonna 2016 mehiläisten avustama torjuntatyö laajeni myös omenan siemenkotamätään.

Mehiläisten levittämä aine on suomalaisyrityksen kehittämä valmiste, joka sisältää suomalaisesta viljelymaasta eristetyn sienen rihmastoa ja itiöitä. Valmiste hyväksytty kasvinsuojeluaineeksi ja se on sallittu luomutiloillakin. Torjuntateho perustuu siihen, että sieni valtaa kukkapohjuksen ja vie näin elintilan kehittyvää marjaa tai hedelmää vioittavilta taudinaiheuttajilta. Mehiläiset levittävät valmisteen suoraan kukkiin pesän suuaukolle asetettavasta vektorilevittimestä eli vekottimesta (ks. alla).

Käytettävä valmiste ei ole vaarallinen mehiläisille eikä siitä myöskään ole haittaa ympäristölle, ihmisille tai pesästä saatavan hunajan laadun kannalta. 

 

Tukea viljelijälle

Viljelijät voivat hakea korvausta käytettäessä yllä kuvattua menetelmää. Kyseessä on maatalouden ympäristökorvauksen toimenpide Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu, Ryhmä 1. Tuen saanti vaatii sitoutumista ja vähintään 2 pesää/hehtaari. Viljelijällä on myös oltava todistus mehiläispesistä (esimerkiksi kirjallinen pölytyspalvelusopimus). Korvaus on 500 euroa vuodessa/hehtaari. (HUOM! Tiedot vuodelta 2020, tarkista aina hakiessasi Ruokavirastolta).

Vektorilevitin

Vektorilevitin eli vekotin on mehiläispesän suulle asetettava laatikko, johon biologinen torjuntavalmiste laitetaan. Viljelijä hankkii levittimen, torjuntavalmisteen sekä hoitaa valmisteen lisäämisen levittimeen tarpeen mukaan, ellei muuta erikseen sovita. Vekotinta valmistaa ja markkinoi suomalainen yritys.